Suuline tõlge
Suulist tõlget jaotatakse sünkroon- ja järeltõlkeks.
Järeltõge – tõlge peale ettekandja ütluste lõppu.
Sünkroontõlge – tõlge, mis toimub rääkija endaga paralleelselt.
Suulist järeltõlget kasutatakse tavaliselt väikese osaliste arvuga üritustel – läbirääkimistel, presentatsioonidel, infotundidel, pressikonverentsidel, seminaridel, treeningutel.
Suulist sünkroontõlget kasutatakse aga suure rahvahulgaga üritustel – kongressidel, konverentsidel, seminaridel, presentatsioonidel. Tõlkimise ajal asub sünkroontõlk isoleeritud kabiinis ning kannab heliisolatsiooniga kõrvaklappe, et oma hääl ei summutaks kõnepidaja häält.
HINNAKIRI
Kirjalik tõlge
Meie spetsialiseerumine – õigusaktide ja muude juriidiliste, majanduslike ja äritekstide tõlkimine. Peale selle pakume tehnilise, meditsiini- ja reklaamialase tõlke teenust ning ka veebilehtede tõlget.
HINNAKIRI
Kinnitatud tõlge
Me teeme aktiivselt koostööd notarite ja atesteeritud vandetõlkidega. Meie põhimõte – kiire ja kvaliteetne tõestatud tõlge kliendi juriidiliste küsimuste õigeaegse lahenemise nimel.
HINNAKIRI
Teksti toimetamine
Me pakume tekstide toimetamise teenust, mis sisaldab õigekirja, punktuatsiooni, sõnavara ja stiili kontrollimist.
Peale selle sisaldab teksti toimetus ka tõlketeksti originaalse dokumendiga vastavusse viimist.
HINNAPÄRING
Apostill
Avaliku dokumendi kinnitamine apostilliga
Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust.
Apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Apostillida võib avaliku dokumendi
• originaali,
• notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja,
• väljatrükki või väljavõtet.
Avalik dokument on:
• haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend, õiend, teatis vms);
• kohtu või kohtuga seotud ametiasutuse väljastatud dokument (kohtuotsuse ärakiri, väljavõte registrist, kohtutäituri dokument vms);
• notari või vandetõlgi dokument.
Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud.
HINNAPÄRING
Juriidiline tõlge
Juriidiline tõlge – see on õiguse valkonda kuuluvuvate tekstide tõlge, mida kasutatakse juriidilise info vahetamiseks erinevates keeltes räägivate inimeste vahel.
Juriidiline tõlge hõlmab enda alla haldus-, tsiviil-, konstitutsiooni-, äri-, maksu-, karistus- ja rahvusvahelise õiguse valkonda kuuluvate dokumentide tõlget.
HINNAPÄRING
Volikirjade tõlge
Volikiri – see on kirjalikus vormis tehtud volitus, millega üks isik (volitaja) annab teisele isikule (volitatule, volinikule) õiguse esitada teda kolmandate isikute ees.
Volitajaks ja volinikuks saavad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
Kui volikirja kasutatakse riigis, mille riigikeel erineb keelest, milles on volikiri koostatud, siis antud dokumenti on vaja tõlkida ning tõestada seda kas notari või vandetõlgi juures.
Kui volikirja tõlge on notari või vandetõlgi poolt tõestamata, siis puudub sellel juriidiline jõud.
HINNAPÄRING
Kohtudokumentide tõlge
Kohtudokumentatsioon on üks juriidilise dokumentatsiooni eriliike, millel on oma spetsiifika.
Milliste dokumentide tõlge võib teil vaja minna?
• Isiklike huvide kaitse, hagid, avaldused;
• Kohtumeditsiini ekspertiis;
• Kohtulikud arutamised, vaidlused, autoriõiguste kaitsmine;
• Kohtuprotsessi dokumentide ametlik tõlge jm.
Kogu kohtulik, isiklik, finantsalane ja muu kliendi info on rangelt konfidentsiaalne.
HINNAPÄRING
Veebilehe tõlkimine (lokaliseerimine)
Tänapäeval on ettevõtte veebileht on iga äri lahutamatu osa. Mugav ja informatiivne veebileht annab potentsiaalsetele klientidele võimalust saada kogu vajalikku infot pakutavast tootest või teenusest nende emakeeles.
Veebilehe tõlkimine (lokaliseerimine) – see on samasuguse veebilihe loomine, kuid ainult teises keeles.
*Veebilehe sisu konverteerimine tekstiformaati selle maksumuse väljaarvutamise eesmärgil ei lähe tõlkimise hinna sisse ning moodustab 20% veebilehe tõlkimise maksumusest.
HINNAPÄRING
  • Tõlkebüroo Eestis
  • Vandetõlk
  • Notariaalne tõlge
  • Suuline tõlge
  • Kirjalik tõlge
  • Tõlkija
  • Büroo Tallinnas