Kirjalik tõlge

Peamiste tõlkesuundade puhul ja teatud tingimustel saame pakkuda ka soodushinda.

Tõlkimise tasu arvutatakse välja tõlketeksti standardlehekülgede põhjal. Üks standardlehekülg sisaldab 1800 tähemärki koos tühikutega.

Antud hind kehtib trükiväljaannete,
veebilehtede, juriidilise dokumentatsiooni ja spetsiaalsete tekstide tõlkimise puhul.

Samuti on alati võimalik küsida hinnapakkumist, kui hinnakirjas ei ole sobivat keelesuunda. Me arvutama hinna ning koostame Teile hinnapakkumise 1 tunni jooksul.
Täpsema info saamist võtke meiega ühendust telefonil +372 6775544.

Kirjaliku tõlke hinnatabel

 • Sihtkeel
  Ilma KM-ta
  Koos KM-ga
 • Inglise-Eesti
  11.00 €
  13.20€
 • Vene-Eesti
  11.00 €
  13.20€
 • Soome-Eesti
  11.00 €
  13.20€
 • Saksa-Eesti
  13.00 €
  15.60 €
 • Läti-Eesti
  16.00 €
  19.20 €
 • Rootsi-Eesti
  16.00 €
  19.20 €
 • Poola-Eesti
  20.00 €
  24.00 €
 • Eesti-Inglise
  11.00 €
  13.20€
 • Eesti-Vene
  11.00 €
  13.20€
 • Eesti-Soome
  11.00 €
  13.20€
 • Eesti-Saksa
  13.00 €
  15.60 €
 • Eesti-Läti
  16.00 €
  19.20 €
 • Eesti-Rootsi
  16.00 €
  19.20 €
HINNAPÄRING

Vandetõlkimine
Vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge

Vandetõlkeid teeme järgmistel suundadel

 • inglise keelest eesti keelde
 • läti keelest eesti keelde
 • vene keelest eesti keelde
 • saksa keelest eesti keelde
 • inglise keelest vene keelde
 • saksa keelest vene keelde
 • vene keelest inglise keelde
 • saksa keelest inglise keelde
 • vene keelest saksa keelde
 • inglise keelest saksa keelde

Vandetõlke hinnatabel

 • Teenus
  Hind
 • Standardse väikese dokumendi alla 1800 tm. koos tühikutega vandetõlge
  (tõlget kinnitatakse originaali külge, ilma apostillita)
  al. 35.00 €
 • Karistusregistrist teadaande tõlge vandetõlgi poolt
  (ilma karistusteta)
  35.00 €
 • Kommertsdokumentide tõlkimine: ettevõtte
  registrikaardi tõlkimine
  60.00 €
 • Apostill, legaliseerimine
  45.00 €

NB! Tõlke lõppmaksumus sõltub paljudest teguritest, näiteks tõlkesuunast (originaali keel ja tõlkekeel), valdkonnast, raskusastmest, töömahust, korduva teksti osakaalust, tähtajast, tõlketöö kasutamise eesmärgist jne. Täpset hinda saame määrata peale seda, kui olete saatnud meile tõlkimist vajavat teksti ning täpsustanud oma soove (tõlkesuunda, tõlketöö kasutamise eesmärki, soovitud tähtaega ning muud tõlgi jaoks vajalikku infot). Näiteks kui tekst kohati kordub, saame hinda alandada ning väga lühike tähtaeg võib tähendada hinnakõrgendust.

Kirjalikku tõlget on võimalik tellida, kas saates meile elektroonilist päringuvormi, tuues seda meile otse büroosse või saates posti teel või kulleriga.

Täpset hinnapakkumist küsige elektroonilise päringuvormi kaudu.

HINNAPÄRING

TÄHELEPANU! Väikeste dokumentide ja äriregistri kehtivate andmete tõlget saate Te enamasti kätte ühe päevaga.

Vandetõlgid saavad teha äriregistrist ettevõtte kehtivate andmete (B-kaardi), põhikirja, aastaaruande ja muude dokumentide väljatrükki ning tõestada nende ehtsust. See võib säästa Teie aega!
Tasuta konsultatsioonid
Tõlkebüroo Libra pakub tasuta konsultatsioone igasugustes küsimustes, mis puudutavad vandetõlgi teenuseid, samuti välismaal kasutamiseks mõeldud dokumentide õige vormistamise küsimustes (apostill, legaliseerimine jne)

Suuline tõlge
Pakume kahte tüüpi suulist tõlget:

Järeltõlge. On ideaalne nendel juhtudel, kui suhtlemine välismaalasega käib dialoogi vormis. Siis saab rääkija teha pausi, mille jooksul jõuab spetsialist teksti ära tõlkida. Just järeltõlget kasutatakase tihtipeale silmast silma läbirääkimistel. Selle hind sõltub tõlkija ajast, mida ta veedab koos Tellijaga – tunnihinna tasu põhimõte. Ümmardamist tehakse suurema summa poole.

Sünkroontõlge, kui Teie välismaine partner ei pea oma kõnes tegema „tõlkimiseks“ pause, vaid tõlkija töötab temaga paralleelselt. Sellist tõlget kantakse üle kõrvaklappide kaudu ning spetsialist ise asub spetsiaalses mikrofoniga varustatud ruumis. Sünkroontõlget kasutatakse kõige sagedamini erinevatel konverentsidel ja teaduslikel sümpoosionitel.

Suulise tõlke hinnatabel

 • Sihtkeel
  Hind
 • Järeltõlge, 1 tund
 • Vene-Eesti
  100.00 €
 • Soome-Eesti
  150.00 €
 • Saksa-Eesti
  150.00 €
 • Läti-Eesti
  150.00 €
 • Rootsi-Eesti
  150.00 €
 • Poola-Eesti
  150.00 €
 • Eesti-Inglise
  150.00 €
 • Eesti-Vene
  100.00 €
 • Eesti-Soome
  150.00 €
 • Eesti-Saksa
  150.00 €
 • Eesti-Läti
  150.00 €
 • Eesti-Rootsi
  150.00 €
 • Sünkroontõlge, kaks tõlki, 1 tund
 • Eesti-Soome
  300.00 €
 • Eesti-Saksa
  300.00 €
 • Eesti-Läti
  300.00 €
 • Eesti-Rootsi
  300.00 €

Tõlke hind sõltub töö tingimustest ja kestusest. Sünkroontõlget teevad ühtaegu kaks tõlki, mispärast ongi tunnihind kahekordne. Peale selle lisatakse sünkroontõlke teenuse tellimisel tunnihinnale ka vajaliku tehnika ja seadmete renditasu ning samuti selle kohaletoimetamise maksumust. Täielikku infot ürituse teema kohta on vaja esitada vähemalt 5 tööpäeva enne üritust.

HINNAPÄRING
 • Tõlkebüroo Eestis
 • Vandetõlk
 • Notariaalne tõlge
 • Suuline tõlge
 • Kirjalik tõlge
 • Tõlkija
 • Büroo Tallinnas